Zasoby leśne

Zasoby leśne

Hodowla lasu

Hodowla lasu

Ochrona lasu

Ochrona przyrody

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Urządzanie lasu

Urządzanie lasu

Ochrona przyrody

Bociany Czarne Online to wspólny projekt Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi i Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego. Teraz z inicjatywy tych instytucji powstał mural bociana czarnego – w samym centrum Łodzi, która nosi miano „miasta murali”. Mural przy Orlej 3 ma propagować wiedzę o wciąż mało znanym bocianie czarnym. Mamy nadzieję, że odegra ważną rolę edukacyjną i zachęci łodzian, a także turystów do pogłębiania wiedzy o tym gatunku.

Nadzór nad lasami niepaństwowymi

Kontakt Lasy Niepaństwowe