Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby leśne

Zasoby leśne

ZASOBY NADLEŚNICTWA.

Udział siedlisk leśnych na terenie Nadleśnictwa Kutno:

 • 33,76 proc. – borowe, czyli drzewostany z przewagą gatunków iglastych, najczęściej sosny
 • 58,65 proc. – lasowe, czyli drzewostany z docelową przewagą gatunków liściastych
 • 7,59 proc. – olsy, czyli lasy porastające żyzne, bagienne tereny

Typ siedliskowy lasu

Powierzchnia ( ha )

Udział ( % )

Bśw

721,83

7,84

Bb

0,57

0,01

BMśw

2279,79

24,77

BMw

102,28

1,11

BMb

2,45

0,03

LMśw

2781,22

30,25

LMw

356,21

3,87

LMb

39,48

0,43

Lśw

1619,14

17,59

Lw

599,16

6,51

Ol

550,08

5,98

OlJ

148,34

1,61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udział gatunków lasotwórczych:

 • 57,0 proc. – sosna, modrzew
 • 1,0   proc. –  świerk
 • 25,6 proc. – dąb, jesion
 • 5,2   proc. – brzoza,
 • 0,9   proc. – buk, grab
 • 10,1 proc. – olsza
 • 0,2   proc. – topola, osika, wierzba, lipa

Udział drzewostanów w klasach wieku:

Rozpiętość klasy wieku wynosi 20 lat (np. I klasa wieku – drzewostany w wieku do 20 lat, II klasa – 21 – 40 lat, III klasa – 41 – 60 lat itd.).

 • 16,33 proc. – I klasa
 • 16,63 proc. – II klasa
 • 19,80 proc. – III klasa
 • 20,85 proc. – IV klasa
 • 14,25 proc. – V klasa
 • 4,21   proc. – VI klasa
 • 1,11   proc. – VII klasa i starsze
 • 6,82   proc. – Klasa odnowienia oraz Klasa do odnowienia

Struktura miąższościowa lasów Nadleśnictwa Kutno wg klas wieku:

 • 0,31   proc. – przestoje
 • 1,03   proc. – I klasa
 • 9,84   proc. – II klasa
 • 21,58 proc. – III klasa
 • 28,88 proc. – IV klasa
 • 22,06 proc. – V klasa
 • 7,35   proc. – VI klasa
 • 2,52   proc. – VII klasa i starsze

6,43   proc. – Klasa odnowienia oraz Klasa do odnowienia