Lista aktualności Lista aktualności

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie


 Ścieżka edukacyjna to środek służący do prowadzenia zajęć w terenie, np. w lesie, w czasie których uczestnik powinien zdobyć określoną wiedzę, nabyć pewne umiejętności i nawyki przewidziane programem nauczania. Jest to więc środek dydaktyczny sprowadzający się do :

upoglądowienia procesu kształcenia,
ułatwienia procesów myślowych,
pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń,
eksponowania materiałów przez uczniów przeżycia.
Na leśnej ścieżce Nadleśnictwa Kutno oraz w „Leśnym parku dendrologicznym" można prowadzić zajęcia według dowolnie dobranych metod nauczania (podających, poszukujących, badawczych, problemowych), z zastosowaniem dowolnych form (zbiorowej, indywidualnej) i środków
 Ścieżka edukacyjna to środek służący do prowadzenia zajęć w terenie, np. w lesie, w czasie których uczestnik powinien zdobyć określoną wiedzę, nabyć pewne umiejętności i nawyki przewidziane programem nauczania. Jest to więc środek dydaktyczny sprowadzający się do :
upoglądowienia procesu kształcenia,
ułatwienia procesów myślowych,
pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń,
eksponowania materiałów przez uczniów przeżycia.
Na leśnej ścieżce Nadleśnictwa Kutno oraz w „Leśnym parku dendrologicznym" można prowadzić zajęcia według dowolnie dobranych metod nauczania (podających, poszukujących, badawczych, problemowych), z zastosowaniem dowolnych form (zbiorowej, indywidualnej) i środków  dydaktycznych.Ścieżka ta umożliwiała zdobywanie wiedzy przyrodniczej i historycznej o danym terenie, samodzielnie lub z przewodnikiem.

„Leśny park dendrologiczny" oraz ścieżka znajduje się w Leśnictwie Raciborów obok jednego z większych kompleksów leśnych Raciborów – Głogowiec, ok. 6 km od Kutna. Istnieje możliwość dojazdu autobusem szkolnym, ponieważ nieopodal leśniczówki w Raciborowie znajduje się wytyczone miejsce parkingowe.

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie jest o tematyce przyrodniczo-leśnej na której ustawione są tablice (11 szt.) na temat gospodarki leśnej, łowieckiej, użytkowania ubocznego lasu, ustawiona jest też tablica historyczna przy starym , okazałym i historycznym dębie, przy którym to jeden z powstańców styczniowych modląc się do Matki Boskiej Głogowieckiej (1 km od Raciborowa jest Sanktuarium Matki Boskiej Głogowieckiej) został ocalony przed wojskiem carskim.


Ścieżka rozpoczyna się nieopodal leśniczówki a kończy przy szkółce leśnej. Trasa ścieżki ma kształt pętli, długość ścieżki 1,70 km, czas przejścia ścieżki ok. 1,5 godziny. 
Dla osób, wycieczek zorganizowanych stworzyliśmy możliwość poznania drzew leśnych i nie tylko w naszym „Leśnym parku dendrologicznym". Znajduje się on naprzeciwko leśniczówki w oddziale 50 a (powierzchnia 0,43 ha). Wejście do parku wiedzie obok „Siedliska Koła Łowieckiego Dzik" (wiaty).