Lista aktualności Lista aktualności

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

W Nadleśnictwie Kutno prowadzona jest sprzedaż różnych rodzajów i gatunków drewna.

Tutaj znajdziesz aktualną oferę do sprzedaży detalicznej.

 

Sprzedaż drewna klientom kupującym drewno w celach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością gospodarczą polegającą na przerobie drewna w 2022r. odbywa się na podstawie cen zatwierdzonych przez Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno - Cennika wprowadzonego ZARZĄDZENIEM NR 2/2023 Nadleśniczego Nadleśnictwa Kutno z dnia 4 stycznia 2023 roku w sprawie wprowadzenia cennika na sprzedaż drewna na podstawie Zarządzenia nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 27 wrzesnia  2021 roku w sprawie sprzedaży drewna w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe na lata 2022-2023.

Sprzedaż detaliczna realizowana będzie w leśnictwach położonych w obrębie Boniewo w środy w godz. 7.30 -10.00 - wywóz w czwartki w godz. 8.00-13.00 oraz w obrębie Kutno sprzedaż w czwartki w godz.7.30-10.00 - wywóz drewna w piątki w godz. 8.00-13.00

Płatność bezgotówkowa z wykorzystaniem terminali kart płatniczych dostepna we wszystkich  leśnictwach.

Dane kontaktowe poszczególnych leśnictw znajdą Państwo w zakładce  KONTAKTY