Wydawca treści Wydawca treści

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu

Użytkowanie lasu to korzystanie z jego zasobów – pozyskanie drewna, zbiór płodów runa leśnego, zbiór roślin lub ich części na potrzeby przemysłu farmaceutycznego, pozyskanie choinek, eksploatacja kopalin i wiele innych. Leśnicy umożliwiają społeczeństwu korzystanie z darów lasu, ale w sposób zapewniający mu trwałość.

Rozmiar pozyskania drewna określony jest w planie urządzenia lasu, który sporządzany jest dla każdego nadleśnictwa na 10 lat. Sporządzony plan urządzania lasu zatwierdzany jest przez Ministra Środowiska. Zapewnia on pozyskiwanie drewna w granicach nie tylko  nieprzekraczających możliwości produkcyjnych lasu, lecz także systematycznie zwiększających zapas drewna pozostającego w lasach, tzw. zapas na pniu. Krótko mówiąc, leśnicy prowadzą w lasach gospodarkę w sposób zapewniający ich trwałość i możliwość biologicznego odtwarzania.

O wielkości pozyskania drewna decyduje tzw. etat cięć określony w każdym planie urządzenia lasu. Jest to ilość drewna możliwa do wycięcia w określonych drzewostanach na określonej powierzchni  w okresie 10 lat, które obejmuje plan. Dzięki temu, że etat jest niższy niż przyrost drewna w tym samym okresie, następuje stały wzrost zapasu „drewna na pniu" (w Polsce pozyskuje się ok. 55 proc. przyrostu). Ocenia się, że zasobność polskich lasów wynosi obecnie ponad 2,049 mld m sześć. drewna.

Pozyskane drewno pochodzi z:

  • cięć rębnych – usuwania z lasu drzewostanów „dojrzałych"; ich podstawowym celem jest przebudowa i odtworzenie drzewostanów;
  • cięć pielęgnacyjnych (czyszczeń i trzebieży) – usuwania z lasu części drzew uznanych za niepożądane i szkodliwe dla pozostałych drzew i wartościowych elementów drzewostanu;
  • cięć niezaplanowanych (tzw. cięcia przygodne) – są one głównie konsekwencją wystąpienia klęsk żywiołowych w lasach.

Przeczytaj więcej na www.lasy.gov.pl.

Nadleśnictwo Kutno prowadzi gospodarkę leśną na powierzchni  9, 78 tys.  ha i pozyskuje rocznie ok. 44 tys. m sześć. drewna.

Na rozmiar  pozyskania składają się cięci pielęgnacyjne (w drzewostanach młodszych), cięcia rębne (w drzewostanach dojrzałych do wyrębu) oraz cięci przygodnych będących następstwem nieprzewidzianych sytuacji (np. klęski żywiołowej). W cięciach przedrębnych w Nadleśnictwie Kutno pozyskuje się średniorocznie 18-20 tys. m sześc. grubizny, w cięciach rębnych od 20 do 25 tys. m sześc. na rok.  Ciecia przygodne mogą stanowić do 3 tys. m sześc. w roku. Większość pozyskania stanowi drewno drzew iglastych, głównie sosny. Z gatunków liściastych pozyskuje się głównie takie gatunki jak dąb, olsza, brzoza, grab i  jesion.

Drewno pozyskane na terenie Nadleśnictwa Kutno trafia do tartaków, zakładów przemysłu celulozowo-papierniczego, fabryk mebli i podłóg, producentów opakowań drewnianych,  mniejszych zakładów stolarskich, a drewno opałowe kupowane jest przez nabywców indywidualnych na potrzeby gospodarstw domowych.