Certyfikaty Certyfikaty

Certyfikat PEFC

Nadleśnictwo Kutno informuje, że w wyniku przeprowadzinego na terenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi, został przeprowadzony audyt gospodarki leśnej w systemie PEFC przez zespół audytorów z Urzędu Dozoru Techniczego.

Podczas przeprowadzonego audytu w grudniu 2023 oraz styczniu 2024 nie stwierdzono niezgodnośnci, a w wyniku wdrożenia oraz stosowania kryterii określonych w PEFC PL 1003:2012 v.2 , naszej Dyrekcji został przyznany kolejny certyfikat o numerze:

CSL/1266/2024

Zakres certyfikacji:

Trwałe i zrównoważone zagospodarowanie lasów na terenie

Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Cykl certyfikacji ważny jest od 13.01.2024 do 12.01.2027

 

Materiały do pobrania