Lista aktualności Lista aktualności

Położenie Nadleśncictwa Kutno

Położenie Nadleśnictwa Kutno

Nadlesnictwo Kutno Zarządza Gruntami Skarbu Państwa położonymi pomiędzy:

18o 22’ a 20o 40’ długości geograficznej wschodniej

51o 38’ a 52o 37’ szerokości geograficznej północnej

 

 

Lasy Nadleśnictwa Kutno położone są w województwach: łódzkim i kujawsko-pomorskimW województwie łódzkim na terenie 3 powiatów, dziewiętnastu gmin i jednego miasta :

- powiat łęczycki – gminy: Piątek, Witonia, Łęczyca, Góra Świętej Małgorzaty i Daszyna

- powiat łowicki – gminy: Bielawy, Domaniewice, Łowicz i Zduny

- powiat kutnowski – Miasto Kutno i gminy Żychlin, Strzelce, Oporów, Nowe Ostrowy, Łanięta, Kutno, Krzyżanów, Krośniewice, Dąbrowice i Bedlno.

W województwie kujawsko- pomorskim na terenie 2 powiatów, jedenastu gmin i dwóch miasta:

- powiat włocławski –miasta: Lubień Kujawski oraz gminy: Boniewo, Brześć Kujawski, Choceń, Chodecz, Kowal, Lubień Kujawski i Lubraniec

- powiat radziejowski – miasta: Piotrków Kujawski oraz gminy: Bytoń, Osięciny, Piotrków Kujawski i Topólka

Województwo

Powiat

Gmina

Pow. w ha

KUJAWSKO-POMORSKIE

Radziejowski

Bytoń

87,34

Osięciny

91,02

Piotrków Kujawski Miasto

2,47

Piotrków Kujawski Obszar wiejs

533,73

Topólka

760,85

Włocławski

Boniewo

367,48

Brześć Kujawski Obszar wiejski

86,19

Choceń

134,03

Chodecz Obszar wiejski

833,26

Kowal

16,69

Lubień Kujawski Miasto

4,52

Lubień Kujawski Obszar wiejski

514,55

Lubraniec Obszar wiejski

513,15

ŁÓDZKIE

Kutnowski

Kutno

21,08

Bedlno

45,24

Dąbrowice

12,37

Krośniewice Obszar wiejski

164,00

Krzyżanów

243,25

Kutno

742,15

Łanięta

371,39

Nowe Ostrowy

1 256,58

Oporów

370,43

Strzelce

699,45

Żychlin Obszar wiejski

2,89

Łęczycki

Daszyna

108,11

Góra Świętej Małgorzaty

4,27

Łęczyca

176,80

Piątek

175,52

Witonia

31,48

Łowicki

Bielawy

688,63

Domaniewice

126,05

Łowicz

586,26

Zduny

11,13

RAZEM

9 782,63

 

Obszar zasięgu terytorialnego Nadleśnictwa Kutno wynosi 2 760,66 km2.
Długość nadleśnictwa z zachodu na wschód wynosi ok. 150 km, a szerokość z północy na południe w części centralnej ok. 50 km. Siedziba Nadleśnictwa znajduje się w Chrośnie.

Powierzchnia wszystkich lasów położonych w zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kutno wynosi około 14398 ha, co daje lesistość około 5%. Jest to wskaźnik dużo niższy niż lesistość Polski (około 30%) czy  województwa łódzkiego (około 21%).

Powierzchnia ogólna gruntów nadleśnictwa (wraz ze współwłasnością) wynosi
9783,23 ha i podzielona jest na dwa obręby leśne (obręb Kutno, obręb Boniewo) i jedenaście leśnictw.