Wydawca treści Wydawca treści

Dofinansowanie WFOSiGW W Toruniu

Dofinansowanie WFOSiGW W Toruniu

Informujemy , iż w 2013 roku uzyskało dofinansowanie w kwocie : 27419,40 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

na realizację przedsięwzięcia pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie substancji ropopochodnej wylanej w lesie Leśnictwa Piotrków Kujawski"

      Efektem rzeczowym i ekologicznym było usunięcie z lasu 96,40 Mg niebezpiecznych substancji ropopochodnych.