Wydawca treści Wydawca treści

Parki krajobrazowe

Park krajobrazowy – jedna z form ochrony przyrody w Polsce, określonych w Ustawie o ochronie przyrody z 2004 roku. Parki krajobrazowe chronią obszary ze względu na ich wartości przyrodnicze, historyczne, kulturowe i walory krajobrazowe w celu ich zachowania i promowania w duchu zrównoważonego rozwoju.

 

W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Kutno znajduje się 1 park krajobrazowy

 

Nadgoplański Park Tysiąclecia – grunty Nadleśnictwa na tym terenie to 9,05 ha. Głównym elementem Parku  jest jezioro Gopło – drugie co do wielkości jezioro rynnowe w Polsce. Rozbudowana linia brzegowa, rozległe trzcinowiska, niedostępne brzegi, wyspy i półwyspy i zatoki, powodują, że jest to jedna z najważniejszych ostoi ptactwa wodno-błotnego w Polsce. Zaobserwowano tu łącznie 177 gatunków ptaków, z czego 149 to gatunki lęgowe. Gniazduje tu najliczniejsza w kraju populacja gęsi gęgawy, która stała się symbolem Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia.