Wydawca treści Wydawca treści

Historia nadlesnictwa

Historia nadlesnictwa

Nadleśnictwo Kutno powstało w 1945 roku po zakończeniu II-ej Wojny Światowej. W skład Nadleśnictwa weszło 7 leśnictw. Były to leśnictwa Sobótka, Turzynów, Ostrowy, Ktery, Perna, Raciborów, Strzelce. W obecnych granicach Nadleśnictwa pozostał obszar leśnictw Ostrowy, Ktery, Perna, Raciborów,, Strzelce. Obszar byłych leśnictw Turzynów i Sobótka wchodzi obecnie w skład Nadleśnictwa Koło RDLP Poznań. Organizacyjnie Nadleśnictwo Kutno podlega Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi.

Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z 29.12.1951 roku nr II Og. 003/305 utworzony został z dniem 1.01.1952 roku Łowicki Rejon Lasów Państwowych z siedzibą w Bedoniu poczta Andrzejów powiat Brzeziny. W skład którego weszło obok Nadleśnictw Głowno, Grotniki, Poddębice, Radziwiłów, Skierniewice, Bogdańce, Nadleśnictwo Kutno. Następnie Zarządzeniem Nr 276 Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 30 września 1958 roku połączono rejony lasów państwowych w Radomsku, Łódzki Rejon Lasów Państwowych w Bedoniu oraz Sieradzki Rejon Lasów Państwowych w Męckiej Woli według stanu na dzień 30 września 1958 roku w Zarząd Lasów Państwowych w Łodzi.

W roku 1970 Zarządzeniem Nr ND-38/70 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych z dnia 15 grudnia 1970 roku zostaje zlikwidowana szkółka zadrzewieniowa w Chrośnie o powierzchni 134 ha i włączona do Nadleśnictwa Kutno. Po dokonaniu zmian powierzchnia ogólna Nadleśnictwa Kutno zwiększyła się z 5111 ha do 5245 ha.

W roku 1975 Zarządzeniem Nr 60 Naczelnego Dyrektora Lasów Państwowych z dnia 15 listopada 1975 roku z dniem 1 stycznia 1976 roku następują zmiany w zasięgu terytorialnym jednostek wchodzących w skład Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Łodzi, w wyniku których zostaje zlikwidowane Nadleśnictwo Kutno o powierzchni ogólnej 5276 ha.

    część o powierzchni ogólnej 1569 ha włącza się do Nadleśnictwa Gaj.
    część o powierzchni ogólnej 3707 ha włącza się do Nadleśnictwa Gostynin.

Z dniem 1 stycznia 1992 roku Zarządzeniem Nr 47/91 Dyrektora Okręgowego Zarządu Lasów Państwowych w Łodzi oraz Aneksem do ww. Zarządzenia utworzono Nadleśnictwo Kutno. Nadleśnictwo Kutno powstało z wyłączenia:

    z Nadleśnictwa Gostynin Obrębu Kutno o powierzchni 4116 ha, w skład którego weszły leśnictwa: Raciborów, Ostrowy, Strzelce, Julinki, Perna.
    z Nadleśnictwa Grotniki: leśnictwo Witów o powierzchni 958 ha
    z Nadleśnictwa Włocławek OZLP Toruń część Obrębu Boniewo o powierzchni 3475 ha.

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa wyniosła 8549 ha.

Z dniem 1 stycznia 2003 roku Zarządzeniem Nr 77 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych dokonano zmian w powierzchni obrębu leśnego Kutno polegających na:

    wyłączeniu z obrębu leśnego Kutno Nadleśnictwa Kutno powierzchni tworzących dotychczasowe Leśnictwo Gieczno i przekazaniu tego obszaru do obrębu leśnego Wiączyń Nadleśnictwa Grotniki,
    przejęciu z obrębu leśnego Brzeziny Nadleśnictwa Brzeziny powierzchni tworzących Leśnictwo Bielawy i włączeniu ich do obrębu leśnego Kutno Nadleśnictwa Kutno

Łączna powierzchnia Nadleśnictwa po zmianach wyniosła 9690 ha. Zwiększył się również zasięg terytorialny Nadleśnictwa do ponad 276 tyś. ha.