Widok zawartości stron Widok zawartości stron

LASY MONITOROWANE Nadleśnictwo Kutno

Lasy Nadleśnictwa Kutno są monitorowane.

Tereny leśne Nadleśnictwa Kutno objęte są monitoringiem wizyjnym, zgodnie z Zarządzeniem nr 21/12 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi z dnia 29 sierpnia 2012r.W sprawie ochrony danych osobowych, w ramach obserwowania i rejestrowania obrazu zdarzeń na terenach lasów – monitoringu lasów.

Administratorem danych osobowych jakie mogą powstać podczas monitoringu jest Nadleśnictwo Kutno z/s w Chrośnie, Chrosno 13, 99 – 306 Łanięta