Program "Zanocuj w lesie"

Nadleśnictwo Kutno wyznaczyło specjalne obszary leśne o powierzchni ponad 1500 hektarów, gdzie miłośnicy bushcraftu i survivalu mogą uprawiać swoje hobby bez obaw o naruszenie ustawy o lasach.

 

Strona internetowa programu "Zanocuj w lesie"

Wyznaczone przez Nadleśnictwo Kutno  powierzchnie (7), to obszary przeznaczone dla miłośników bushcraftu i surwiwalu, ale też po prostu ludzi którzy chcą przenocować w lesie "na dziko" bez specjalnej  infrastruktury w ramach ogólnopolskiego projektu "Zanocuj w Lesie".

  • jest to oferta wyłącznie dla osób indywidualnych. Pobyt do 9. osób i dwóch noclegów zwolniony jest z obowiązku zgłaszania. Miło byłoby jednak gdyby informacje o Państwa pobycie do nas docierały (w celu informowania Państwa o zaistniałych zagrożeniach),
  • szczegóły dotyczące programu są dostępne w regulaminie korzystania z obszarów (do pobrania poniżej),
  • zapoznaj się mapą okresowego zakazu wstępu do lasu [link]  Przed  wyjściem do lasu, sprawdź, czy obszar nie znajduje się na obszarze objętym zakazem,
  • zapoznaj się z zasadami bezpiecznego korzystania z lasu [link],
  • na terenie wyznaczonym prowadzi się planowe prace gospodarcze. Zakaz wstępu oznaczają żółte tablice ostrzegawcze ustawione w terenie, na drogach i szlakach w rejonie prac,
  • koła łowieckie na wyznaczonym terenie wykonują polowania (w okresie jesienno-zimowym zbiorowe). Prosimy o zapoznanie się z terminami polowań zbiorowych, które koła łowieckie mają obowiązek podawać do wiadomości gmin. Na obszar w którym odbywa się polowanie, obowiązuje zakaz wstępu! 
  • w lesie występują też miejsca objęte stałym zakazem wstępu (zgodnie z ustawą o lasach), m.in. uprawy leśne do 4 m, ostoje zwierzyny, drzewostany nasienne, co zawsze należy mieć na względzie podczas planowania leśnych wędrówek.
  • unikajmy miejsc, gdzie występuje dużo suchych drzew- to realne zagrożenie dla naszego zdrowia i życia,
  • wszystko co w danym obszarze jest do zobaczenia oraz sam obszar dostępny na mapach Banku Danych o lasach [link]- można ściągnąć aplikacje na smartfona [link]

  • mapy poglądowe obszarów wytypowanych do udziału w programie znajdują się w galerii

Jeśli Twój nocleg przewiduje więcej niż 2 noce lub/i więcej niż 9 osób w jednym miejscu musisz uzyskać zgodę nadleśnictwa,  Prośbę wyślij na adres kutno@lodz.lasy.gov.pl nie później niż 2 dni robocze przed planowanym noclegiem.

Podaj następujące dane:

    imię i nazwisko zgłaszającego,

    telefon kontaktowy,

    mail kontaktowy,

    liczbę nocy (daty),

    liczbę osób,

Pozytywna odpowiedź mailowa z nadleśnictwa jest wyrażeniem zgody na zaplanowane noclegi.

Podobnie jak w przypadku programu pilotażowego, również teraz zachęcamy do wypełnienia ankiety. Jest anonimowa i skierowana do wszystkich miłośników lasu, nie tylko uczestników programu "Zanocuj w lesie".