Wydawca treści Wydawca treści

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie


 Ścieżka edukacyjna to środek służący do prowadzenia zajęć w terenie, np. w lesie, w czasie których uczestnik powinien zdobyć określoną wiedzę, nabyć pewne umiejętności i nawyki przewidziane programem nauczania. Jest to więc środek dydaktyczny sprowadzający się do :

upoglądowienia procesu kształcenia,
ułatwienia procesów myślowych,
pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń,
eksponowania materiałów przez uczniów przeżycia.
Na leśnej ścieżce Nadleśnictwa Kutno oraz w „Leśnym parku dendrologicznym" można prowadzić zajęcia według dowolnie dobranych metod nauczania (podających, poszukujących, badawczych, problemowych), z zastosowaniem dowolnych form (zbiorowej, indywidualnej) i środków
 Ścieżka edukacyjna to środek służący do prowadzenia zajęć w terenie, np. w lesie, w czasie których uczestnik powinien zdobyć określoną wiedzę, nabyć pewne umiejętności i nawyki przewidziane programem nauczania. Jest to więc środek dydaktyczny sprowadzający się do :
upoglądowienia procesu kształcenia,
ułatwienia procesów myślowych,
pomocy w wykonywaniu przez uczniów ćwiczeń,
eksponowania materiałów przez uczniów przeżycia.
Na leśnej ścieżce Nadleśnictwa Kutno oraz w „Leśnym parku dendrologicznym" można prowadzić zajęcia według dowolnie dobranych metod nauczania (podających, poszukujących, badawczych, problemowych), z zastosowaniem dowolnych form (zbiorowej, indywidualnej) i środków  dydaktycznych.Ścieżka ta umożliwiała zdobywanie wiedzy przyrodniczej i historycznej o danym terenie, samodzielnie lub z przewodnikiem.

„Leśny park dendrologiczny" oraz ścieżka znajduje się w Leśnictwie Raciborów obok jednego z większych kompleksów leśnych Raciborów – Głogowiec, ok. 6 km od Kutna. Istnieje możliwość dojazdu autobusem szkolnym, ponieważ nieopodal leśniczówki w Raciborowie znajduje się wytyczone miejsce parkingowe.

Ścieżka edukacyjna w Raciborowie jest o tematyce przyrodniczo-leśnej na której ustawione są tablice (11 szt.) na temat gospodarki leśnej, łowieckiej, użytkowania ubocznego lasu, ustawiona jest też tablica historyczna przy starym , okazałym i historycznym dębie, przy którym to jeden z powstańców styczniowych modląc się do Matki Boskiej Głogowieckiej (1 km od Raciborowa jest Sanktuarium Matki Boskiej Głogowieckiej) został ocalony przed wojskiem carskim.


Ścieżka rozpoczyna się nieopodal leśniczówki a kończy przy szkółce leśnej. Trasa ścieżki ma kształt pętli, długość ścieżki 1,70 km, czas przejścia ścieżki ok. 1,5 godziny. 
Dla osób, wycieczek zorganizowanych stworzyliśmy możliwość poznania drzew leśnych i nie tylko w naszym „Leśnym parku dendrologicznym". Znajduje się on naprzeciwko leśniczówki w oddziale 50 a (powierzchnia 0,43 ha). Wejście do parku wiedzie obok „Siedliska Koła Łowieckiego Dzik" (wiaty).
 


Leśna klasa

Leśna klasa

                                                   Punkt edukacyjny „LEŚNA KLASA"
 

Punkt Edukacyjny Nadleśnictwa Kutno znajduje się w leśnictwie Perna w oddziale 110g, ok.  2  km od leśniczówki Perna (gmina Nowe Ostrowy).
Jest to drewniany domek usytuowany w środku lasu nad brzegiem zbiornika retencyjnego, stawu połączonego rowem (kanałem przebiegającym obok rezerwatu „Perna") z następnym zbiornikiem wodnym.
 Dwa zbiorniki wody po byłych stawach rybnych (wykonanych przed 1914 rokiem) są zlokalizowane na naturalnym cieku wodnym stanowiącym prawy dopływ rzeki Ochni w miejscowości Niegłoszew, a źródła jego znajdują się w rejonie wsi Kajew. 

Domek posiada 1 izbę ( o pow. 30 m2), która pomieści od 20 do 30 osób.
Wewnątrz znajdują się 3 długie i szerokie drewniane stoły z ławkami ustawionymi w kształcie podkowy. Wnętrze domku oświetlone jest światłem dziennym wnikającym do środka przez dwa okna oraz lampami naftowymi.

Ponadto domek wyposażony jest w 10 tablic magnetycznych o następującej tematyce:
leśnik opiekunem lasu ( na czym polega praca leśnika),
rozpoznawanie drzew iglastych,
rozpoznawanie drzew liściastych,
rozpoznawanie grzybów naszych lasów,
cztery pory roku –lato, jesień,
cztery pory roku –zima, wiosna,
tablica p. poż. ,
warstwowa budowa lasu,
chrust,
poradnik wędrownika,
Przed domkiem stoi sześć tablic edukacyjnych o wymiarach 100 x 65 cm  na temat:rola wody w przyrodzie,
roślinność wodna,ptaki wodne,co zamieszkuje wody jezior,jak należy zachować się w lesie,zasady przyjaciela przyrody.


W izbie tej można przeprowadzać ciekawe zajęcia z edukacji leśnej połączone z podpatrywaniem, podglądaniem przyrody i ptactwa wodnego poprzez okna wychodzące na zbiornik retencyjny i drzewostan wokół niego. Istnieje także możliwość bezpośredniego podglądania fauny wodnej z pomostu wchodzącego w głąb zbiornika.