Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o naborze wewnętrznym na stanowisko specjalisty ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej lasu

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno

głasza nabór wewnętrzny na stanowisko:

specjalisty ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i ochrony przeciwpożarowej lasu

W oparciu o Zarządzenie Nr 28/2020 Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi z dnia 17 czerwca 2020 r. w sprawie zasad naboru i
wprowadzenia regulaminu rekrutacji wewnętrznych na wakujące stanowiska w
jednostkach organizacyjnych Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi (zn.
spr. DO.1101.36.2020) oraz w oparciu obowiązujący w Nadleśnictwie Kutno
„Regulamin procedury wyłaniania i kryteriów oceny kandydatów do pracy w
Nadleśnictwie Kutno”.
W naborze mogą uczestniczyć jedynie pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę

w PGL LP w dniu podpisania ogłoszenia o naborze na stanowisko.

 

Wszelkie informacje oraz dokumenty wymagane do procesu aplikacji zawarte są w załącznikach poniżej.