Lista aktualności Lista aktualności

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji Założeń Planu

Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi

zawiadamia o:

 

  1. Przystąpieniu do opracowania projektu Planu Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Kutno na lata 2025 – 2034 wraz Programem Ochrony Przyrody i Prognozą Oddziaływania tego planu na Środowisko.
  2. Zwołaniu na dzień 25 października 2022 r., o godz. 10:00, w siedzibie Nadleśnictwa Kutno Chrosno 13, 99-306 Łanięta posiedzenia Komisji Założeń Planu (KZP).
  3. Celem KZP jest sformułowanie „Założeń do planu urządzenia lasu” oraz zakresu projektowanych uzgodnień do prognozy oddziaływania tego planu na środowisko i na obszary Natura 2000”.

 

Zaprasza się przedstawicieli urzędów, samorządów, przedsiębiorców leśnych oraz organizacji zainteresowanych gospodarka leśną i ochroną przyrody w lasach nadleśnictwa Kutno do uczestniczenia w posiedzeniu KZP. Ze względów organizacyjnych, osoby i instytucje zainteresowane uczestnictwem w ww. posiedzeniu proszone są do zgłoszenia udziału w nadleśnictwie, w sposób: pisemny, telefoniczny lub pocztą elektroniczną, najpóźniej do dnia 20 października 2022 r.