Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Kutno
Nadleśnictwo Kutno
024 356 73 75

Chrosno 13

99-306 Łanięta

NIP: 775-001-37-43

Regon: 610021961

Rachunek bankowy: 28203000451110000000603620

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno
Janusz Młynarczyk
24 356 73 75;
Zastepca Nadleśniczego
Jacek Szymczak
24 356 73 75; 696 080 719
Główny księgowy
Bożena Pasikowska
24 356 73 75; 608 543 669
Inżynier Nadzoru
Zbigniew Wala
24 356 73 75; 692 420 469

Dział Techniczny

Specjalista SL ds. pozyskania i marketingu
Tel.: 24 356 73 75; 608 543 699
Specjalista ds. materiałówki drzewnej
Tel.: 24 356 73 75; 696 080 706
Specjalista SL ds. stanu posiadania, urządzania lasu, LMN, edukacji leśnej
Tel.: 24 356 73 75; 696 080 708
Specjalista ds. ochrony lasu, ochrony przyrody i lasów niepaństwowych
Tel.: 24 356 73 75; 534 073 265
Referent ds. hodowli lasu i szkółkarstwa
Tel.: 24 356 73 75; 696 080 717

Dział Administracyjny

Sekretarz
Tel.: 24 356 73 75; 534 075 573
Referent ds. adminstracji
Tel.: 24 356 73 75;
Sekretariat/Specjalista ds. administracji
Tel.: 24 356 73 75; 696 726 303

Straż Leśna

Krzysztof Grabski
Komendant Posterunku Straży Leśnej
Tel.: 024 356 73 75; 602 370 948
Strażnik leśny
Tel.: 024 356 73 75; 539 691 555

Księgowość

Justyna Ceranowska
Księgowa
Tel.: 24 356 73 75; 535 700 585
Karolina Braszkiewicz
Księgowa
Tel.: 24 356 73 75; 696 727 966

Stanowisko ds. kadr i płac

Joanna Garwacka
Specjalista ds. kadr i płac
Tel.: 24 356 73 75; 535 071 585

PAD

Numer alarmowy
Tel.: 532 218 257