Lista aktualności Lista aktualności

II Ogłoszenie o naborze zewnętrznym na stanowisko referenta ds. administracji (zastępstwo)

Nadleśniczy Nadleśnictwa Kutno
ogłasza nabór zewnętrzny na stanowisko:
referent ds. administracji – umowa o pracę na zastępstwo

 

W oparciu o „Regulamin procedury wyłaniania i kryteriów oceny kandydatów do pracy
w Nadleśnictwie Kutno” wprowadzony Decyzją nr 1/2022 Nadleśniczego Nadleśnictwa
Kutno z dnia 06.05.2022 oraz zgodę Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych na
przeprowadzenie rekrutacji (pismo GK.013.64.2022 z dnia 29.04.2022) oraz zgodę
Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi na przeprowadzenie
rekrutacji zewnętrznej (pismo DO.1101.35.2022 z dnia 02.06.2022).

Wszelkie informacje oraz dokumenty wymagane do procesu aplikacji zawarte są w załącznikach poniżej.